Make your own free website on Tripod.com
Printing Cost
Home
Direktori Perkahwinan2u

PRINTING COST / KOS PERCETAKAN

Table di bawah menunjukkan cara pengiraan kos percetakan umum samada cetakan kad undangan perkahwinan ataupun cetakan yang lain seperti brochure, pamphlet dan resip. Sila hubungi kami untuk cetakan selain daripada yang disebut.

  STAMPING NORMAL PRINTING
KUANTITI FRONT FRONT 1 SIDE 2 SIDE
100 pcs RM50 RM40 RM65 RM145
200 pcs RM60 RM45 RM70 RM150
300 pcs RM80 RM55 RM75 RM155
400 pcs RM100 RM65 RM80 RM160
500 pcs RM120 RM75 RM85 RM165
600 pcs RM110 RM80 RM90 RM170
700 pcs RM125 RM85 RM95 RM175
800 pcs RM140 RM90 RM100 RM180
900 pcs RM155 RM95 RM115 RM185
1000 pcs RM170 RM100 RM120 RM190
1500 pcs RM245 RM110 RM135 RM215
2000 pcs RM320 RM120 RM160 RM240

Table Indicator:

  • Stamping atau Hot Stamping bererti cetakan warna berkilat seperti gold, silver dll.
  • Normal Printing bererti cetakan warna biasa yang tidak berkilat seperti hitam, biru, meroon dll.
  • Front bererti cetakan di muka hadapan kad undangan perkahwinan.
  • 1 Side bererti cetakan 1 muka, sahaja biasanya mengandungi Wording + Map sebelah pihak sahaja.
  • 2 Side bererti cetakan 2 muka, biasanya mengandungi Wording + Map kedua belah pihak pengantin.

Contoh Penggiraan I (Kad + Printing Only)

NO. KUANTITI ITEMS UNIT PRICE PRICE
1 1000 Kad Kahwin SCT 7400 45 sen RM450
2 1000 Normal Printing (Front, Blue)   RM100
3 1000 Normal Printing (1 Side, Blue)   RM120
-
        -
        -
      TOTAL RM670

Table di atas menunjukkan pengiraan bagi kad kahwin sebanyak 1000 pcs berharga 45 sen pcs. Di muka hadapan, akan tertera nama, hari dan tarikh perkahwinan dengan warna tidak berkilat (blue). Di dalam kad, terdapat kertas yang bercetak warna blue sebanyak 1 muka yang mengandungi maklumat wording dan map pengantin lelaki atau pengantin wanita sahaja.

Contoh Penggiraan II (Kad + Stamping + Printing)

NO. KUANTITI ITEMS UNIT PRICE PRICE
1 1000 Kad Kahwin SCT 7400 45 sen RM450
2 1000 Hot Stampung GOLD   RM170
3 1000 Normal Printing (2 Side, Grey)   RM190
        -
        -
        -
      TOTAL RM810

Table di atas menunjukkan pengiraan bagi kad kahwin sebanyak 1000 pcs berharga 45 sen pcs. Di muka hadapan, akan tertera nama, hari dan tarikh perkahwinan dengan warna berkilat (gold, silver). Di dalam kad, terdapat kertas yang bercetak warna grey sebanyak 2 muka yang mengandungi maklumat wording dan map pengantin lelaki dan wanita.