Make your own free website on Tripod.com
Direktori Perkahwinan2u
Kertas Kerja Kursus Perkahwinan (MBKPPI)

Home

Latest Promotion | Baju & Pelamin | Wedding Cards | Pakej A | Pakej B | Pakej C | Pakej D | Pakej E | About Us | Printing Cost | Job Vacancy | Quick Feedback

KERTAS KERJA KURSUS PERKAHWINAN MBKPPI SEMAKAN 2003

Kertas kerja yang dibentangkan semasa Kursus Perkahwinan adalah mengikut sukatan modul yang telah ditetapkan oleh jabatan-jabatan agama dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Modul ini dikenali sebagai Modul Berspadu Kursus Pra-Perkahwinan dan Kekeluargaan Islam (MBKPPI). Berikut adalah tajuk-tajuk pembentangan beserta pengisiannya mengikut MBKPPI:

 • Aqidah
 • Ibadah
 • Akhlak
 • Komunikasi Suami-Isteri
 • Perkahwinan
 • Prosedur Perkahwinan
 • Pengurusan Kesihatan Keluarga
 • Pengurusan Masa & Kewangan
 • Hubungan Dalam Keluarga
 • Konflik & Penyelesaian
 • Pengurusan Stress