Make your own free website on Tripod.com
Direktori Perkahwinan2u
Kahwin di Luar Negara.

Home

Latest Promotion | Baju & Pelamin | Wedding Cards | Pakej A | Pakej B | Pakej C | Pakej D | Pakej E | About Us | Printing Cost | Job Vacancy | Quick Feedback

Saya ingin mendaftar semula perkahwinan yang dijalankan di luar
negara. Adakah saya akan didenda? Jika ya, berapakah anggaran 
denda tersebut? Dan, perlukah saya memberitahu isteri pertama
saya jika berpoligami.
 
JAWAPAN

Perkahwinan yang dijalankan di luar negara, perlu didaftarkan

dalam masa 6 bulan selepas kembali ke tanahair. Perkahwinan

 yang dijalankan tanpa kebenaran mahkamah dan bercanggah

 dengan Undang-Undang Kekeluargaan Islam di Malaysia

dianggap tidak sah dari segi undang-udang dan boleh didenda

tidak lebih dari RM1000.00

 

Saudara perlu menjalani proses biasa untuk mendapatkan

kebenaran nikah seperti mengisi borang berkahwin,

memaklumkan kepada isteri yang sedia ada dan mengisi borang

berkanun. Samada isteri bersetuju atau tidak bersetuju,

keputusan sebenar adalah terpulang kepada mahkamah.

 

 

Walaubagaimanapun, kebenaran mahkmah kebiasaannya

banyak bergantung kepada kemampuan pihak suami.