Make your own free website on Tripod.com
Direktori Perkahwinan2u
Oral Sex

Home

Latest Promotion | Baju & Pelamin | Wedding Cards | Pakej A | Pakej B | Pakej C | Pakej D | Pakej E | About Us | Printing Cost | Job Vacancy | Quick Feedback

Assalamualaikum,
Bolehkah pasangan suami melakukan oral sex atau menggunakan
mulut pada kemaluan pasangan. Apakah hukum disisi agama?
 
JAWAPAN
Islam agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam ini meliputi
segala aspek termasuk dalam soal seks. Syarak menggariskan
bahawa persetubuhan suami-isteri itu adalah diharuskan asalkan 
didatangi pada tempat yang dibenarkan iaitu qubul, bukannya
dubur. Tiada larangan kuat dari segi hokum syarak berhubung 
dengan oral seks tersebut. Terdapat pandangan yang mengatakan
ianya makruh. Hadith menyebut bahawa Rasulullah tidak pernah 
melihat kemaluan isteri-isterinya ketika bersama dengan mereka.